Η αναγνώριση της Ορμύλιας ως «Κοινότης Ορμυλίας»

ΦΕΚ 152-1918
Το ΦΕΚ 152/1918 παρουσιάζει τις αναγνωρίσεις των Κοινοτήτων που έγιναν στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, λίγα χρόνια μετά την απελευθέρωσή της. Η εικόνα είναι ελαφρώς τροποποιημένη από εμάς, έτσι ώστε να παρουσιάζει μόνο τις Κοινότητες στην περιοχή της Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένης της Ορμύλιας (ν. 8) .

Η αναγνώριση της Ορμύλιας έγινε με το Βασιλικό Διάταγμα το οποίο υπογράφηκε από τον Αλέξανδρο, Βασιλιά της Ελλάδας (1917-1920), και τον Υπουργό Εσωτερικών και Αντιπρόεδρο της τότε κυβέρνησης (1918-1920)  Κωνσταντίνο Δ. Ρακτιβάν, την 28η Ιουνίου του 1918, στο ΦΕΚ 152/1918 που εκδόθηκε την 9η Ιουνίου του ίδιου έτους. Στο συγκεκριμένο ΦΕΚ, συμπεριλαμβάνονται οι αναγνωρίσεις εκατοντάδων ακόμα Κοινοτήτων στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, η οποία είχε απελευθερωθεί λίγα χρόνια πριν.

Το πρώτο Κοινοτικό Συμβούλιο της Ορμύλιας:

Οι κάτοικοι το 1920 ανέρχονταν στους 1547. Πρώτος πρόεδρος της Ορμύλιας στις 17-11-1919 έγινε ο Αριστείδης Καραγιαννίδης και κοινοτικοί σύμβουλοι οι: Κωνσταντίνος Κοτζαμάνης, Γεωργάκης Μέρμηγκας, Ιωάννης Δήμου(Ανέγρονος), Ιωακείμ Μίχου και ο Γεωργάκης Παπαοικονόμου.

Από τότε μέχρι και σήμερα άλλαξαν πολλά στην Ορμύλια. Έπειτα από το 1918 όπου αναγνωρίστηκε ως Κοινότητα Ορμύλιας και παρέμεινε έτσι για ογδόντα ένα (81) χρόνια, λειτούργησε ως Δήμος για δώδεκα χρόνια (12) (1999-2010), ενώ πλέον αποτελεί Δημοτικό Διαμέρισμα του «Καλλικρατικού» Δήμου Πολυγύρου.

Δείτε παρακάτω όλα τα Κοινοτικά Συμβούλια της Ορμύλιας, από το 1919 έως το 1995.

Συνεδρίαση κοινοτικού συμβουλίου στις 2/3/1921

Πρόεδρος: Γεώργιος Γουργούρης

Κοινοτικοί σύμβουλοι: Δημήτριος Κατσίκας, Ιωάννης Δ. Όρης, Απόστολος Ι. Λανταβός, Γεώργιος Παπασαραφιανός, Αλέξανδρος Χρ. Στεργιούδης.

Συνεδρίαση κοινοτικού συμβουλίου στις 18/8/1921

Πρόεδρος: Ιωάννης Δ Όρης

Κοινοτικοί σύμβουλοι: Δημήτριος Απ. Κατσίκας, Απόστολος Λανταβός, Σταμάτης Ν. Γκαρλής, Στάμος Ν. Στάμου, Βασιλικός Λανταβός, Δημήτριος Λελεγιάννης.

Συνεδρίαση κοινοτικού συμβουλίου στις 14/5/1923

Πρόεδρος: Γεωργάκης Παπαοικονόμου

Κοινοτικοί σύμβουλοι: Αριστείδης Καραγιαννίδης, Κωνσταντίνος Γκοτζαμάνης, Ιωάννης Λιβανίδης, Ιωάννης Οικονομούδης, Ιωάννης Δήμου.

Συνεδρίαση κοινοτικού συμβουλίου στις 12/3/1925

Πρόεδρος: Ιωάννης Λιβανίδης

Κοινοτικοί σύμβουλοι: Κωνσταντίνος Γκοτζαμάνης, Γεωργάκης Παπαοικονόμου, Ιωάννης Οικονομούδης, Ιωάννης Δήμου.

Συνεδρίαση κοινοτικού συμβουλίου στις 22/2/1926

Πρόεδρος:Ιωακείμ Μίχος

Κοινοτικοί σύμβουλοι: Αριστείδης Καραγιαννίδης, Χρήστος Πειραλής, Κωνσταντίνος Γιοματάρης, Απόστολος Στεργιούδης, Ιωακείμ Πάνος.

Συνεδρίαση κοινοτικού συμβουλίου στις 20/4/1927

Πρόεδρος: Απόστολος Στεργιούδης

Κοινοτικοί σύμβουλοι: Ιωακείμ Πάνου, Αριστείδης Καραγιαννίδης, Ιωακείμ Μίχος, Χρήστος Πειραλής, Κωνσταντίνος Γιοματάρης.

( Κατά την έρευνά μας, δε βρέθηκε το βιβλίο πρακτικών που περιλάμβανε τις συνεδριάσεις από 13/2/1928 μέχρι 19/12/1935 κι έτσι δεν μπορούμε να σας ενημερώσουμε για τα συμβούλια αυτής της περιόδου. )

Συνεδρίαση κοινοτικού συμβουλίου στις 19/12/1935

Πρόεδρος: Δημήτριος Στεφανίδης

Κοινοτικοί σύμβουλοι: Δημήτριος Λελεγιάννης , Γ. Δημητράκος, Αθανάσιος Καραγκιοζάς, Χρήστος Πειραλής, Απόστολος Στεργιούδης.

Συνεδρίαση κοινοτικού συμβουλίου στις 11/4/1936

Πρόεδρος: Απόστολος Στεργιούδης.

Κοινοτικοί σύμβουλοι: Δημήτριος Λελεγιάννης, Αθανάσιος Καραγκιοζάς, Χρήστος Πειραλής, Γ. Δημητράκος.

Συνεδρίαση κοινοτικού συμβουλίου στις 7/7/1936

Πρόεδρος: Στεφανίδης Δημήτριος

Κοινοτικοί σύμβουλοι: Δημήτριος Λελεγιάννης (Αντιπρόεδρος), Κλεάνθης Αλμπάνης, Γ. Δημητράκος, Αθανάσιος Καραγκιοζάς, Απόστολος Στεργιούδης, Βασιλικός Λανταβός.

Συνεδρίαση κοινοτικού συμβουλίου στη 1/4/1939

Πρόεδρος: Δημήτρης Οικονομούδης.

Κοινοτικοί σύμβουλοι: Χρήστος Γκοτζαμάνης, Βασιλικός Λανταβός

Συνεδρίαση κοινοτικού συμβουλίου στις 2/2/1941

Πρόεδρος: Βασιλικός Λανταβός

Κοινοτικοί σύμβουλοι: Αυγερινός Γουργούρης, Γ. Λιβανίδης.

Συνεδρίαση κοινοτικού συμβουλίου στις 2/7/1941

Πρόεδρος: Δημήτρης Οικονομούδης

Κοινοτικοί σύμβουλοι: Βασιλικός Λανταβός, Χρήστος Γκοτζαμάνης

Συνεδρίαση κοινοτικού συμβουλίου στις 19/4/1942

Πρόεδρος: Χρήστος Γκοτζαμάνης

Κοινοτικοί σύμβουλοι: Βασιλικός Λανταβός, Δημήτρης Οικονομούδης.

Συνεδρίαση κοινοτικού συμβουλίου στις 20/10/1942

Πρόεδρος: Βασιλικός Λανταβός

Κοινοτικοί σύμβουλοι: Δημήτρης Οικονομούδης, (απόντος του Γκοτζαμάνη και στις επόμενες συνεδριάσεις)

Συνεδρίαση κοινοτικού συμβουλίου στις 10/9/1944

Πρόεδρος: Γεώργιος Δημητράκος

Κοινοτικοί σύμβουλοι: Αθανάσιος Τσικούρης, Χρήστος Λιβανίδης, Θεόδωρος Γκοτζαμάνης, Δημήτρης Κιαγιάς, Βασιλικός Λανταβός, Απόστολος Πειραλής και στην επόμενη συνεδρίαση ο Ιωάννης Σαλής αντικαθιστά τον Αθανάσιο Τσικούρη.

Συνεδρίαση κοινοτικού συμβουλίου στη 1/7/1945.

Πρόεδρος: Ιωάννης Μιχαλούδης

Κοινοτικοί σύμβουλοι: Μιλτιάδης Δήμιτσας, Αυγερινός Γουργούρης, Χρήστος Γκοτζαμάνης, Νικόλαος Παυλούδης, Δημήτρης Ανέγρονος.

Συνεδρίαση κοινοτικού συμβουλίου στις 26/4/1949

Πρόεδρος: Αυγ. Γουργούρης

Κοινοτικοί σύμβουλοι: Ιωάννης Τσιούγκος, Αθ.Τσιούγκος, Γ. Μιχαλούδης, Χρ. Δήμιτσας, Δημ. Κουκοβίνος του Ελευθερίου.

Συνεδρίαση κοινοτικού συμβουλίου στις 25\8\1949

Πρόεδρος: Αρ. Καραγιαννίδης

Κοινοτικοί σύμβουλοι: Σταμάτης Παπακώστας, Μιλτ. Δήμιτσας, Δημ. Ανέγρονος, Ιωάννης Βλιάλης, Εμμανουήλ Δροσσάς, Χρ. Γκοτζαμάνης, Χρ. Δήμιτσας, Δημήτριος Γουργούρης (απών)

Συνεδρίαση κοινοτικού συμβουλίου στις 14/9/1949

Πρόεδρος: Χρ. Δήμιτσας.

Κοινοτικοί σύμβουλοι: Σταμάτης Παπακώστας, Εμμανουήλ Δροσσάς, Χρ. Γκοτζαμάνης, Μιλτιάδης Δήμιτσας, Δημ. Δήμιτσας, Αριστείδης Καραγιαννίδης, Ιωακείμ Βλιάλης, Δημήτριος Γουργούρης (απουσιάζει από όλες τις συνεδριάσεις , αν και προσκαλείται).

Συνεδρίαση κοινοτικού συμβουλίου στις 4/6/1951

Πρόεδρος: Αθ. Τσικούρης

Κοινοτικοί σύμβουλοι: Κωνσταντίνος Γιοματάρης, Γεώργιος Χλιούμης, Θεόδωρος Γκουτζαμάνης, Αθ. Καραγκιοζάς, Χρ. Τσαμακδάς, Αθ. Πειραλής, Αθ. Κολλαράς, Χρ. Δήμιτσας.

Συνεδρίαση κοινοτικού συμβουλίου στις 23/1/1955

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Πάνου

Κοινοτικοί σύμβουλοι: Γεώργιος Παπαοικονόμου, Νικόλαος Μιχαλούδης, Γεώργιος Λανταβός, Ιωάννης Τσινάς, Ιωάννης Γουργούρης, Θεόδωρος Γκοτζαμάνης, Γεώργιος Χλιούμης.

Συνεδρίαση κοινοτικού συμβουλίου στις 16/1/1957

Πρόεδρος: Γεωργάκης Παπαοικονόμου

Κοινοτικοί σύμβουλοι: Δημήτριος Γερακούδης, Κων/νος Πάνου, Νικόλαος Μιχαλούδης, Γεώργιος Λανταβός, Ιωάννης Τσινάς, Ιωάννης Γουργούρης, Γεώργιος Χλιούμης, Θεόδωρος Γκοτζαμάνης.

Συνεδρίαση κοινοτικού συμβουλίου στις 26/11/1963

Πρόεδρος: Γεώργιος Παπαοικονόμου

Κοινοτικοί σύμβουλοι: Γεώργιος Δήμιτσας, Δημήτριος Καρπέτης, Γεώργιος Ζιάκας, Γεώργιος Λανταβός, Λάμπρος Γκαρλής, Νικόλαος Μπούιντας, Απόστολος Πειραλής, Ιωάννης Χαδιάς.

Συνεδρίαση κοινοτικού συμβουλίου στις 23/8/1964

Πρόεδρος: Αγαπητός Αγαπητού

Κοινοτικοί σύμβουλοι: Γεώργιος Παπασαραφιανός, Χριστόφορος Στεφανίδης, Δημήτριος Γουργούρης, Νικόλαος Λεμονής, Γεώργιος Στεργιούδης, Αγαπητός Δρούγκας, Αστέριος Βασίλας, Γεώργιος Παπαοικονόμου, Απόστολος Κατσίκας.

Συνεδρίαση κοινοτικού συμβουλίου στις 10/9/1967

Πρόεδρος: Δημήτριος Παπασαραφιανός

Κοινοτικοί σύμβουλοι: Δημήτριος Γουργούρης, Χρήστος Γκαρλής, Σεραφείμ Γρίβας, Ιωάννης Καραγκιοζάς.

 • Στις 16-5-1972 ο Βασίλειος Παπαδόπουλος αντικαθιστά τον Ιωάννη Καραγκιοζά.

Συνεδρίαση κοινοτικού συμβουλίου στις 27-12-1972

Πρόεδρος: Γρίβας Σεραφείμ

Κοινοτικοί σύμβουλοι: Χρήστος Γκαρλής, Βασίλειος Παπαδόπουλος.

Συνεδρίαση κοινοτικού συμβουλίου στις 15-1-1973

Πρόεδρος: Ιωάννης Χαδιάς

Κοινοτικοί σύμβουλοι: Χρήστος Βλιάλης, Σεραφείμ Γρίβας, Χρήστος Γκαρλής, Βασίλειος Παπαδόπουλος.

 • Στις 6-10-1973 ο Γεώργιος Τσιβδάρης αντικαθιστά το Χρήστο Γκαρλή.

Συνεδρίαση κοινοτικού συμβουλίου στις 8-7-1974

Πρόεδρος: Χρήστος Βλιάλης

Κοινοτικοί σύμβουλοι: Βασίλειος Παπαδόπουλος, Γρίβας Σεραφείμ.

Συνεδρίαση κοινοτικού συμβουλίου στις 26-11-1974

Πρόεδρος: Ζωγραφάκης Γεώργιος

Κοινοτικοί σύμβουλοι: Χριστόφορος Στεφανίδης, Ηλίας Ανδρεάδης, Χρήστος Γιοματάρης, Αστέριος Βασίλας, Αγαπητός Δρούγκας, Γεώργιος Στεργιούδης, Νικόλαος Λαχανούδης, Νικόλαος Λεμονής.

Συνεδρίαση κοινοτικού συμβουλίου στις 8-6-1975

Πρόεδρος: Στεφανίδης Χριστόφορος.

Κοινοτικοί σύμβουλοι: Αυγέρος Χρήστος, Γιοματάρης Χρήστος, Δρούγκας Αγαπητός, Γκαρλής Δημήτριος, Βαγιωνάς Νικόλαος, Λανταβός Γεώργιος, Παπαοικονόμου Γεωργάκης, Πενόγλου Ελευθέριος.

 • Ο Λιβανίδης Νικόλαος αντικαθιστά τον Παπαοικονόμου Γεωργάκη στις 5-1-1976.
 • Ο Σαλής Γεώργιος αντικαθιστά το Γκαρλή Δημήτριο στις 25-6-1978.
 • Ο Δροσσάς Χρήστος αντικαθιστά τον εκλιπόντα Βαγιωνά Νικόλαο στις 15-1-1978.
 • Ο Γιαντζόγλου Νικόλαος αντικαθιστά τον Πενόγλου Ελευθέριο στις 15-1-1978.
 • Ο Λανταβός Χρήστος αντικαθιστά το Λιβανίδη Νικόλαο στις 15-1-1978.

Συνεδρίαση κοινοτικού συμβουλίου στις 2-1-1983

Πρόεδρος: Στεφανίδης Χριστόφορος

Κοινοτικοί σύμβουλοι: Λανταβός Γεώργιος, Αυγέρος Χρήστος, Ματέας Ιωάννης, Πέτρου Ιωάννης, Σαλής Γεώργιος, Οικονομούδης Ιωάννης, Αδάμ Δημήτριος, Πενόγλου Ελευθέριος, Διαμαντοπούλου Ρένα ( πάρεδρος), Πέτρου Ιωάννης ( πάρεδρος).

 • Στις 2-1-1985 παραιτείται ο Στεφανίδης Χριστόφορος από την προεδρία για να λάβει μέρος στις εθνικές εκλογές ως υποψήφιος βουλευτής με το ΚΚΕ και τη θέση του Προέδρου αναλαμβάνει ο Τσαμακδάς Ιωάννης.
 • Ο Γεώργιος Γεωργούδης αντικαθιστά τη Διαμαντοπούλου Ρένα στις 2-1-1985.
 • Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος το Χρήστο Αυγέρο στις 8-4-1985.

Συνεδρίαση κοινοτικού συμβουλίου στις 4-1-1987

Πρόεδρος: Γουργούρης Κίμων

Κοινοτικοί σύμβουλοι: Αδάμ Ιωάννης, Δανιηλίδης Αριστοτέλης, Παπανικήτας Κων/νος, Πάνος Γεώργιος, Μποζίνης Θεόδωρος, Τσαμακδάς Ιωάννης, Τσινάς Δημήτριος, Γέργος Ιωάννης, Ιωαννίδου Ευαγγελία (πάρεδρος).

 • Στις 16-8-1988 ο Καραγκιοζάς Ιωάννης αντικαθιστά το Δανιηλίδη Αριστοτέλη

Συνεδρίαση κοινοτικού συμβουλίου στις 14-1-1991

Πρόεδρος: Τσαμακδάς Ιωάννης

Κοινοτικοί σύμβουλοι: Ανέγρονος Χρήστος, Γκαρλής Βασίλειος, Ανδρεάδης Αθανάσιος, Αυγέρος Στυλιανός, Παπαδόπουλος Γεώργιος, Τσουλναράς Χρήστος, Δήμιτσας Νικόλαος, Γέργος Ιωάννης, Σαμαράς Αναστάσιος ( πάρεδρος) .

 • Στις 13-9-1991 ο Κλήμης Δανιηλίδης αντικαθιστά τον Τσουλναρά Χρήστο.
 •  Στις 18-2-1992 ο Παπαοικονόμου Ιωάννης αντικαθιστά το Γέργο Ιωάννη.

Συνεδρίαση κοινοτικού συμβουλίου στις 1/1/1995

Πρόεδρος: Στεφανίδης Χριστόφορος

Κοινοτικοί σύμβουλοι: Πατσιούρας Νικηφόρος, Γεωργούδης Γεώργιος, Πενόγλου Ελευθέριος, Τσινάς Αργύριος, Τσαμακδάς Ιωάννης, Σταμούδης Ελευθέριος, Αδάμ Ιωάννης, Πέτρου Ιωάννης ( πάρεδρος).

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s